Provoz mateřské školy

  1. Celodenní provoz mateřské školy probíhá v době od 6.30 do 16.15 hod.
  2. Děti se schází od 6.30 hod. v jedné ze tříd označených cedulkou v 1. patře.
  3. Příchod dětí je optimální do 8.30, kdy se budova mateřské školy zamyká. ( Při pozdějším příchodu je nutno zvonit a vyčkat na odemknutí budovy ).
  4. Děti se od 15.45 hod. rozchází ze třídy označené cedulkou v 1.patře nebo ze školní zahrady.
  5. Odchod dětí domů po obědě je optimální v době od 12 do 12.30 hod.
  6. Odchod dětí domů odpoledne je optimální od 14.15 hod. Nejpozději však v 16.15 hod., kdy končí pracovní doba.
  7. Provoz mateřské školy lze přerušit nebo omezit. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem.
  8. Omezení nebo přerušení provozu v měsících červenci a srpnu oznámí ředitelka mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.
  9. Po převzetí dítěte zákonnými zástupci není z bezpečnostních důvodů povoleno zdržovat se v objektu školní zahrady.