Nabízíme

Naší snahou je rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti v prostředí, kde jsou přátelské vztahy mezi dětmi, zaměstnanci a rodiči.