Program uspořádání dne

mladší děti

starší děti

 

HRY A AKTIVITY DLE PŘÁNÍ DĚTÍ

6.30 – 9.30 hodin

 • příchod dětí, spontánní zájmové aktivity
 • průběžná svačina
 • volné, zájmové a didakticky cílené činnosti
 • pohybové činnosti

6.30 – 10.00 hodin

 • příchod dětí, spontánní zájmové aktivity
 • průběžná svačina
 • volné, zájmové a didakticky cílené činnosti
 • pohybové činnosti
 • zájmové činnosti ( angličtina, keramika )

POBYT VENKU

9.30 – 11.30 hodin

 • hygiena
 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku

10.00 – 12.00 hodin

 • hygiena
 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku

OBĚD

11.30 – 12.00 hodin

12.00 – 12.30 hodin

UKLÁDÁNÍ KE SPÁNKU, ČETBA A ODPOČINEK

12.00 – 14.00 hodin

12.30 – 14.00 hodin

 • logopedie

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

14.00 – 16.15 hodin

 • svačina
 • hry a aktivity dle přání dětí
 • pobyt venku v případě příznivého počasí

14.00 – 16.15 hodin

 • svačina
 • hry a aktivity dle přání dětí
 • pobyt venku v případě příznivého počasí