Schůzka všech rodičů

27.08.2015 19:11:40

Ve čtvrtek 3.9.2015 se v 15.00hod.koná ve třídě Myšek schůzka všech rodičů-i rodičů,jejichž děti do MŠ v září ještě nenastoupí.
Účast všech rodičů nutná.Jde o aktuální novinky a zprávy pro tento školní rok.

Vážení rodiče,

27.08.2015 19:11:00

vítáme Vás v Novém školním roce 2015/2016.Těšíme se opět na děti a na dobrou spolupráci s Vámi.
Naše MŠ bude mít od tohoto roku nové webové stránky.Adresa je:msctyrlistek.policka.org.
První informace tohoto roku ještě zveřejńujeme na tomto webu.
1.9. od 11.00hod. do 16.00hod. se vybírají poplatky na stravné a školné
630,kč+300,kč-i za děti,které v září nenastoupí

Kontejner na papír

27.08.2015 19:11:26

v měsíci říjnu bude na našem dvoře opět přistaven kontejner na starý papír.Určitě jste pilně sbírali a skladovali a tak se těšíme,že pro děti nakoupíme zase nějaké hračky.
Předem děkujeme za píli ve sbírání

Oznámení rozhodnutí přijetí k předškolnímu vzdělávání

18.06.2015 18:12:26

Ředitelka MŠ Čtyřlístek,E.Beneše 627,572 01 Polička rozhodla podle ustanovení §34 odst.2 školského zákonač.561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání a jeho novely č.472/2011Sb.,a v souladu se zákonem č.500/2004Sb.,správní řád takto:
. děti s těmito přidělenými registračními čísly se přijímají k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016,tzn.od 1.září 2015

20/15 přijato
21/15 přijato
22/15 přijato
23/15 přijato
24/15 přijato
25/15 přijato
26/15 přijato
27/15 přijato
28/15 přijato
29/15 přijato

Rozhodnutí bude sejmuto: 7.7.2015 milada Kalinovská

Dětský den na MŠ Polička

08.06.2015 19:57:52

fotografie z MDD na školní zahradě najdete na adrese:
http://msbenese.rajce.idnes.cz/detsky_den

Přejeme Vám pěkné pokoukání

Výlet do Nových Hradů

19.05.2015 21:22:12

Dne 10.6.2014 pojedeme na výlet do Nových Hradů.
Cena výletu:70kč
Odjezd od MŠ autobusem v 8.00hod.-předpokládaný příjezd ve 13.30hod.
Dětem dejte do batůžku:pláštěnku,pitíčko,(můžete přibalit i sušenku a měkké bonbóny.
Můžete dát do pytlíčku i kousek starého chleba nebo tvrdý rohlík pro daňky.
A taky přibalte pěkné teplé počasí.

Oznámení rozhodnutí přijetí k předškolnímu vzdělávání

18.05.2015 19:21:19

Ředitelka MŠ Čtyřlístek,E.Beneše627,572 01 Polička rozhodla podle ustanovení §34 odst.2 školského zákonač.561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání a jeho novely č.472/2011Sb.,a v souladu se zákonem č.500/2004Sb.,správní řád takto:
. děti s těmito přidělenými registračními čísly se přijímají k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016,tzn.od 1.září 2015

1/15 přijato
2/15 přijato
3/15 přijato
4/15 přijato
5/15 přijato
6/15 přijato
7/15 přijato
8/15 přijato
9/15 přijato
10/15 přijato
11/15 přijato
12/15 přijato
13/15 přijato
14/15 přijato
15/15 přijato
16/15 přijato
17/15 přijato
18/15 přijato
19/15 přijato
Rozhodnutí bude sejmuto: 2.6.2015 milada Kalinovská

Pasování předškoláků na školáky

18.05.2015 19:19:50

Vážení rodiče předškoláků ze třídy Motýlci a Myšky.Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní šerpování Vašich dětí.A to ve čtvrtek 18.6.2015 v 15hodin.
Srdečně zveme nejen rodiče,ale i prarodiče a sourozence....
Učitelky ze tříd Motýlci a Myšky

Dětský den na MŠ

18.05.2015 19:17:16Vážení rodiče,v úterý 2.6.2015 v 15hodin,oslavíme všichni společně na školní zahradě svátek
všech dětí.
Nezapomeňte si s sebou přinést dobrou náladu,sportovního ducha,pro každého malého buřtíka(oheň připravíme).
Ostatní informace si přečtěte na letáčku před každou třídou.
Taky nezapomeňte zajistit teplé slunečné počasí.
Těšíme se na Vás

Dodatečný zápis do naší MŠ

18.05.2015 19:27:34

Vyhlašujeme dodatečný zápis pro šk.rok 2015/2016 od 11.6.2015 do 17.6.2015 8.00 - 16.00h.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015-2016

18.05.2015 19:25:19


nezapomeňte na zápis do mateřských škol,který se koná ve středu 13.5.
a ve čtvrtek 14.5.2015 od 8.00hod do 16.00hod.
Žádost do naší MŠ si můžete vyzvednout od 20.4.2015 u ředitelky školy
nebo p.učitelky Tobiášové

Sběr papíru

01.03.2015 14:36:37

k naší MŠ bude ve dnech od 16.3 -do -20.3.2015 přistaven kontejner na papír.
Víme,že do rodin a do paneláků chodí různé reklamy a určitě si kupujete i noviny nebo máte nový spotřebič a potřebujete se zbavit kartonů.
Máme možnost si tímto sběrem v rámci projektu,,Den Země" přilepšit nějakou korunou na školní výlet a nebo nějakou hračku na školní zahradu.
Papír(nikoli plasty nebo jiný sběr) můžete přinést již nyní.Domluvte se s učitelkami ve třídě svých dětí.
Děkujeme

Zápis do MŠ Čtyřlístek

01.03.2015 14:25:21

Vážení rodiče,v letošním roce proběhne zápis do mateřských škol v Poličce ve dnech 13.-14.5.2015.
Pokud máte zájem o vzdělávání v naší MŠ,zápis bude v těchto dnech probíhat od 8 do 16hod.


750 LET MĚSTA POLIČKY

01.03.2015 15:07:25

V letošním roce slaví město Polička 750. výročí svého založení králem Přemyslem Otakarem II.
Naše MŠ se na oslavách zúčastní vystoupením dětí z oddělení Motýlků a Myšek.
Pokud máte zájem přijít se na děti podívat -bude:
28.4.2015 v 9hod. otevřená generálka programu dětí ze všech MŠ
28.4.2015 V 15hod. vystoupení

Provoz a uzavření MŠ Čtyřlístek o letních prázdninách 2015

02.03.2015 20:27:10


V letošním roce bude o letních prázdninách naše MŠ uzavřena v době:
od- 6.7.2015 do-7.8.2015.

V době uzavření naší MŠ máte možnost umístit své dítě v jiné MŠ.Rozpis otevřených MŠ
najdete na nástěnce pod schody v přízemí.
Již nyní si můžete zajistit přeřazení na jiných MŠ.
Ostatní informace o přeřazení Vám podají učitelky ve třídách.

INFORMACE K PLAVÁNÍ

01.03.2015 15:11:07

Dne 28.4.budou děti vystupovat na oslavách našeho města a proto se plavání z tohoto dne přesouvá na 8.6.2015 od 10- do 11hod.

Fotograf v MŠ

01.03.2015 14:53:21

22.4.2015 přijde do MŠ fotograf.Děti budou foceny na společné fotografie třídy.
Focení začne již v 8.00 hod.
První bude focena třída Včeliček,potom budou následovat-Lištičky,Motýlci a na závěr Myšky.

Dodatečný zápis do MŠ

23.10.2014 16:10:13

3.11.2014 od 8.oo--do14.oo
se koná dodatečný zápis do MŠ na 3 uvolněná místa

Čarodějnice na MŠ

08.04.2014 19:07:23


30.4.2014-DOPOLEDNE- budeme(jako každým rokem) oslavovat svátek,,Čarodějnic" v naší MŠ.
Dejte dětem nějakou masku čarodějnic a čarodějů.
Nedávejte jim masky,které k tomuto svátku nepatří.
Děkují učitelky ze tříd

Zápis do MŠ Čtyřlístek

08.04.2014 18:04:38


Vážení rodiče,v letošním roce proběhne zápis do mateřských škol v Poličce dne 13.5.2014.

Pokud máte zájem o zápis Vašeho dítěte ke vzdělávání v naší mateřské škole,

můžete si již vyzvednout tiskopis ,,Žádosti"v MŠ u ředitelky p.Kalinovské.

Focení dětí

07.04.2014 20:12:36


11.4.2014 od 8hod.bude ve školce focení tříd(skupiny).První budou foceny Lištičky.
Informace Vám podají učitelky.

17.4.-18.4. jsou ve škole velikonoční prázdniny.Nahlaste,prosíme,zda v tyto dny budou
Vaše děti navštěvovat MŠ.

Vážení rodiče,

31.01.2014 09:38:30

v měsíci březnu začíná plavecká výuka pro Vaše děti v poličském plaveckém bazénu.

Termíny plavání:--úterky
--------------------------------

18/3, 25./3, 1./4., 8./4, 15./4., 22./4., 29./4., 6./5., 13./5, 20./5.,

Dětem připravte do batůžku: podepsaný ručník
-------------------------- plavky do igel.pytlíčku


Na cestu tam i zpět je zajištěn autobus.

Děti,které plavat nepůjdou,zůstávají v MŠ s učitelkou.

Vážení rodiče,

17.11.2013 14:25:23


Vánoce jsou ještě relativně daleko,ale chtěli bychom Vás seznámit s provozem a besídkami ve třídách.

Naše MŠ bude uzavřena v době vánočních prázdnin od
21.12.2013----do 5.1.2014
------------------------------------------------------------------------------
Vánoční akce :
4.12.---vystoupí třída Včelek seniorům v Penzionu ve 14hod.
5.12.---přijde Mikuláš do školky--dopoledne
10.12.--vánoční besídka ve třídě Včelek-v 15hod.
11.12.--vánoční besídky ve třídách--Motýlci a Lišky-v 15hod.
12.12.--vánoční besídka ve třídě Myšky-v15hod.
17.12.--vánoční posezení u stromečku se zpěvem koled-všechny třídy-dopoledne
(bez rodičů)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přejeme Vám krásné prožití předvánočního i vánočního času,HODNĚ ZDRAVÍ,
pohody.
Zaměstnanci MŠ Čtyřlístek

16.10.2013 18:21:41

Milé maminky,

v úterý 5.11.2013 přijede do naší MŠ fotograf.Focení bude po třídách od 8,00 hod.
Informujte se u svých učitelek na třídě.
Dejte dětem ráno oblečení,ve kterém chcete,aby se fotili.

18.11.2013 19:08:24

STRAVNÉ A ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
-Zálohová platba na měsíc,,ZÁŘÍ" 2013 se vybírá:
v pondělí 2.9.2013
11.00 --16.00 hodin
v kanceláři provozního(boční vchod),kde se můžete
dohodnout na způsobu plateb,buď v hotovosti nebo bezhotovostně
(bude Vám přidělen variabilní symbol).
Dostavte se i ti,co jste platili bezhotovostně v minulém školním roce
a v letošním školním roce je dítě předškolní!!!!
----------------------------------------------------------
záloha činí----630,-kč---stravné
školné činí----300,-kč

ZÁROVEŇ SE BUDE VYBÍRAT STRAVNÉ A ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC SRPEN!!!!!
stravné 30,-kč/den
školné 15,-kč/den

Vážení rodiče,

27.08.2013 19:55:31


blíží se začátek nového školního roku a my bychom Vás chtěli seznámit s akcemi připravovanými na tento školní rok:
18.září -divadlo ,,JOJO"--Palečkovo dobrodružství
20.listopadu -divadlo ,,MINOTAURUS"--O medvídkovi Medoušovi
5.prosince -divadlo ,,ÚSMĚV"--Dopis Ježíškovi
6.března- divadlo,,ZLATÝ KLÍČ"--Špalíček
1.dubna- kouzelnické představení-- p.Krejčí

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

26.05.2013 19:55:46


• děti s těmito přidělenými registračními čísly se přijímají k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013 – 2014, tzn. od 1. září 2013

1/2013 přijato,
2/2013 přijato,
3/2013 přijato,
4/2013 přijato,
5/2013 přijato,
6/2013 přijato,
7/2013 přijato,
8/2013 přijato,
9/2013 přijato,
10/2013 přijato,
11/2013 přijato,
12/2013 přijato,
13/2013 přijato,
14/2013 přijato
15/2013 přijato
16/2013 přijato
17/2013 přijato
18/2013 přijato
19/2013 přijato
20/2013 přijato
21/2013 přijato
22/2013 přijato
23/2013 přijato
24/2013 přijato
25/2013 přijato

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení prostřednictvím mateřské školy ke Krajskému úřadu v Pardubicích. Rozhodnutí se považuje za oznámené dnem jeho zveřejnění, tzn. dnem 27.5.2013.

Dětský den na MŠ

23.05.2013 19:32:06


Vážení rodiče,ve čtvrtek 30.5.2013 v 15hodin,oslavíme všichni společně na školní zahradě svátek
všech dětí.
Nezapomeňte si s sebou přinést dobrou náladu,sportovního ducha,pro každého malého buřtíka(oheň připravíme).
Ostatní informace si přečtěte na letáčku před každou třídou.
Taky nezapomeňte zajistit teplé slunečné počasí.
Těšíme se na Vás

Vážení rodiče,

11.05.2013 20:43:42


v tomto týdnu proběhnou ve všech třídách MŠ besídky ke svátku maminek a tatínků.
Termíny s daty naleznete před každou třídou.
Přejeme Vám hodně zdraví a radost ze svých dětiček.
Těší se na Vás děti a jejich paní učitelky

Milé maminky,

28.04.2013 17:46:07


nezapomeňte,že zítra tj.29.4.2013 proběhne v MŠ Čarodějnická oslava.
Dejte dětem nějakou masku čarodějnic a čarodějů.
Nedávejte jim masky,které k tomuto svátku nepatří.
Děkují učitelky ze tříd

Zápis do MŠ

28.04.2013 16:31:02


Vážení rodiče,zápis do mateřských škol v Poličce proběhne
ve dnech 21. a 22.5. 2013 v době od 8,oo hod.--do 16,oo hod.
Žádosti o přijetí si můžete vyzvednout v měsíci květnu u ředitelky MŠ.

Uzavření MŠ v době prázdnin

28.04.2013 16:38:26


MŠ Čtyřlístek bude o prázdninách uzavřena v době od 1.7.-19.7.2013
a od 12.8.-23.8.2013.
V této době lze Vaše dítě umístit do jiné MŠ v Poličce po předchozí domluvě ve Vámi vybrané MŠ.
Žádáme Vás o nahlášení docházky v době prázdnin ve Vašich třídách.
Děkujeme

Plavecký výcvik

18.03.2013 21:01:57


Vážení rodiče,již v úterý 26.3. v 10,00hod.začíná plavecký výcvik Vašich dětí.Nezapomeňte dát dětem podepsané ručníky a plavky.
Cesta tam i zpět je zajištěna autobusem.
Všechny termíny plavání naleznete na nástěnce v MŠ.

Bezhotovostní platby

11.10.2012 15:40:45


I vnaší MŠ můžete platit bankovním převodem!
---------------------------------------------------------------
Bankovní příkazy můžete využít od 1.10.2012
(např.-obědy,úplata v MŠ,kurzy,kroužky.....)

Město Polička-zřizovatel

Domluvit se můžete s p.ředitelkou nebo p.Tobiášem

Vážení rodiče,

27.08.2012 13:02:44


dne 3.září se na MŠ platí záloha 530kč na obědy a Úplata-300kč.
Pan Tobiáš bude vybírat v době od 11.30-do 15.30 hodin.

Děkujeme

Výlet vlakem do Borové

05.06.2012 17:14:12

Ve čtvrtek 6. 6. 2012 jedeme s dětmi vlakem na výlet do Borové. Plakátky s informacemi najdete před každou třídou. Pokud máte nějaké dotazy ohledně dalších informací obraťte se na učitelky ve třídách.

Dětský den v MŠ na školní zahradě

05.06.2012 17:14:10

Vážení rodiče, nezapomeňte na svátek Vašich dětí. Ve čtvrtek 31. 5. 2012 jej oslavíme společně na školní zahradě. Přiveďte děti v maskách. Jsou připraveny soutěže, za které děti čeká hezká odměna. Nezapomeňte si sebou vzít buřtíky, které si budete moci opéci nad ohýnkem. Po celou dobu bude hrát disko hudba a pokud máte tanečního ducha, můžete si i zatančit.
Přejme si všichni krásné počasí a těšíme se na Vás!!!!!!!!
kolektiv MŠ Čtyřlístek

Besídky k svátku maminek

11.05.2012 16:48:47

Milé maminky, babičky a všichni dětem blízcí. Ve všech třídách děti připravily k svátku maminek pásmo básniček, tanečků a písniček. Informace o přesném datu a času najdete na nástěnkách před třídami.
Těší se na Vás děti a jejich paní učitelky

FOCENÍ DĚTÍ NA ZÁVĚR ROKU

30.04.2012 11:32:10


16.5.2012 přijede do MŠ fotograf. Informace Vám podají učitelky ve třídách Vašich dětí.

Čarodějnice v MŠ

26.04.2012 20:50:26

V pátek 27.4.2012 půjdeme s dětmi po stopách čarodějnic. Budeme hledat indicie, plnit úkoly a pálit čarodějnici. Prosíme rodiče, aby dětem na tento den přinesli kostým symbolizující "svátek" čarodějnic.
Děkujeme

Vážení rodiče dětí ze třídy Lištičky,

12.03.2012 20:59:50


v úterý jsme navštívili výstavu v Muzeu ,,Jarní očista Velikonoce přichystá". Máte-li zájem vidět své děti na této výstavě,navštivte fotogalerii Muzea. Jsou tam krásné fotečky z této velmi zajímavé výstavy.
Možná,že tuto výstavu, po zhlédnutí fotogalerie,navštívíte i Vy. My můžeme jen plně doporučit.

Divadlo v MŠ

06.02.2012 18:57:42

V pondělí 6.2.2012 přijede do naší MŠ divadélko "Sluníčko" s pohádkou "O perníkové chaloupce". Cena za jedno dítě je 35kč.
Děkujeme.

Lištičková aktualita

25.03.2012 20:43:47

První liška
Druhá liška
Třetí liška

Běží k táboru